Avviso Raccolta Differenziata

Si avvisano i cittadini che VENERDI’ 08.11.2019 verrà effettuata la raccolta del rifiuto INDIFFERENZIATO